Runnersworld Alkmaar

Op zaterdag 18 juni 2016 van 9:00 tot 11:00 verzorgt Groups for Balance - Fysiotherapie een geheel vrijblijvend gratis inloopspreekuur bij Runnersworld Alkmaar (Magdalenenstraat 17 te Alkmaar) We staan dan voor u klaar voor een screening van uw klachten en eventueel een kort echografische onderzoek. Er zal geen uitgebreide behandeling plaatsvinden. Indien er meer tijd voor een behandeling noodzakelijk is kan er een vervolgafspraak worden gemaakt.
Tevens hebben de onze MFT S3 check bij ons. Ieder mens heeft een individuele coördinatie en stabiliteitswaarde. De wetenschappelijk erkende S3 check bepaalt nauwkeurig uw persoonlijke S3 waarde door de analyse van de 3S-en; Stabiliteit, Symmetrie en Sensomotoriek.