NWZ Orthopedie

Netwerk Orthopedie
Netwerk Orthopedie is een samenwerkingsverband van de orthopedisch chirurgen van de Noordwest Ziekenhuisgroep en een groot aantal eerstelijns fysiotherapiepraktijken uit de regio’s Alkmaar en Den Helder. Het team van orthopedisch chirurgen van de NoordWest Ziekenhuisgroep en fysiotherapeuten uit deze regio’s hebben de handen ineen geslagen om samen de behandeling van knieën en heupen te optimaliseren.
Samenwerken aan optimale zorg
Netwerk Orthopedie heeft als doelstelling de behandeling van de totale heupprothese, totale knieprothese en voorste kruisbandreconstructie te optimaliseren. De betrokken zorgverleners (huisarts, orthopedisch chirurg en fysiotherapeut) beseffen steeds meer dat een zo goed mogelijk resultaat van de operatie en nabehandeling alleen maar bereikt kan worden als er in een team wordt samengewerkt.
Dit betekent onderling goede afspraken maken, met elkaar overleggen, werken volgens vastgestelde behandelplannen en kennis en kunde delen. Maar ook met elkaar kijken wat er minder goed gaat en waar het beter kan. Samen met patiënten testen wij continu de kwaliteit van wat we doen. Door goed naar elkaar te luisteren leren we zo wat goed gaat en wat beter kan. Kortom, samenwerken aan optimale zorg.
Patiënt centraal
Het belangrijkste aspect is u als patiënt goed te informeren over wat u kunt verwachten. Wij bieden u één duidelijke boodschap en één duidelijke werkwijze waarbij u als patiënt centraal staat. Ons uiteindelijke doel is er voor te zorgen dat u als patiënt tevreden bent over het resultaat en over de wijze waarop dit resultaat bereikt is. 
Op deze website vindt u een fysiotherapeut bij u in de buurt die u kan begeleiden bij uw revalidatie. Daarnaast vindt u informatie over uw aandoening en wat u zelf kunt doen om zo goed mogelijk te revalideren.
 
 
Een aantal fysiotherapiepraktijken en huisartsen uit de regio Alkmaar en Den Helder hebben met de orthopedisch chirurgen van Noordwest Ziekenhuisgroep de handen ineengeslagen om samen de behandeling van knie- en heupartrose te optimaliseren. Deze fysiotherapeuten en orthopedisch chirurgen werkten al samen binnen Netwerk Orthopedie.

Een aantal fysiotherapiepraktijken en huisartsen uit de regio Alkmaar en Den Helder hebben met de orthopedisch chirurgen van Noordwest Ziekenhuisgroep de handen ineengeslagen om samen de behandeling van knie- en heupartrose te optimaliseren. Deze fysiotherapeuten en orthopedisch chirurgen werkten al samen binnen Netwerk Orthopedie.

Wat bieden wij u?

Het Netwerk Artrose biedt u een netwerk van huisartsen, fysiotherapeuten en orthopedisch chirurgen die sámen de meest optimale behandeling van uw artrose nastreven. Daarbij bieden wij u heldere informatie over de diagnose artrose en een duidelijke werkwijze waarbij u als patiënt centraal staat.

Voldoende bewegen en thuis oefenen zijn een cruciaal onderdeel van de behandeling van artrose. De oefeningen zijn opgesteld en voor u geselecteerd in overleg met READE, hét centrum voor revalidatiegeneeskunde en reumatologie in Amsterdam. Met deze oefeningen zijn goede resultaten behaald – minder pijn en verbetering van dagelijkse beweging – door patiënten met een milde maar ook ernstige vorm van artrose.
 
Stepped care

Binnen Netwerk Artrose werken wij volgens het stepped care-model. Stepped care is een systematische en stapsgewijze aanpak van artrose die bestaat uit 3 stappen, waarbij het accent in de eerste stap ligt op voorlichting en thuis oefenen met bewegen. Bij deze aanpak doorloopt u verschillende fases.

Afhankelijk van uw klachten en mate van artrose wordt bepaald in welke stap u begint. Vaak is dit Stap 1 waarbij u voorlichting krijgt van uw fysiotherapeut en thuis (ondersteund door deze app) gaat oefenen met bewegen.

Wanneer Stap 1 niet het gewenste resultaat oplevert, wordt overgegaan naar Stap 2 en wordt u intensiever begeleidt door uw fysiotherapeut. Thuis oefenen met behulp van de app blijft ook in stap 2 een belangrijk onderdeel van uw behandeling. Als blijkt dat deze behandeling ook niet het gewenste resultaat heeft, vindt overleg tussen uw fysiotherapeut en één van de orthopedisch chirurgen van Noordwest Ziekenhuisgroep plaats.

Vervolgens wordt (mogelijk) overgegaan naar Stap 3. U krijgt dan een afspraak op de polikliniek Orthopedie waar de orthopedisch chirurg (aanvullend) onderzoek zal verrichten en wordt bepaald of u eventueel in aanmerking komt voor een operatieve behandeling van uw heup of knie.

Uw gezondheid, onze zorg

Wij vinden het belangrijk om de behandeling van artrose op deze manier aan te pakken. In veel gevallen nemen de klachten na het doorlopen van Stap 1 namelijk al voldoende af waardoor u geen operatieve behandeling nodig heeft.